Pasivní domy jsou velkým hitem

Pasivní domy jsou velkým hitem

V dnešní době je pozornost upřena směrem ke střídmému využívání energií, zejména k úsporám v tomto ohledu. I proto vznikly a vznikají neustále nové nápady, které by umožnily šetřit i v běžném provozu domácnosti. Tyto nároky splňuje energeticky pasivní dům.

Tento typ domu by se dal zařadit do škatulky výjimečných staveb. Jeho realizaci totiž předchází pečlivé plánování na základě přísných kritérií, která zahrnují nejen materiál, ale také princip celé konstrukce domu. Hlavní devízou takového obydlí je pak zejména nízká spotřeba tepla.

Proč pasivní?

Jeho název vychází z principu, jakým způsobem dům získává a uchovává teplo – pasivně. Je v něm tedy příjemně ve všech ročních obdobích, aniž by bylo nutné zasahovat do tohoto procesu. A jak tedy teplo v pasivním domě získáváme? Z jeho obyvatel, z používání spotřebičů nebo ze slunečních paprsků, které se do domu dostávají skrze okna.

Základem je kvalitní izolace

Aby byl zajištěn oběh tepla v domě a minimalizovany jeho ztráty, používá se při stavbě tohoto druhu izolací, jejichž tloušťka je minimálně 30 cm. Pokud si majitel přeje, pak je ekologický koncept domu zachován i v této součásti, a to použitím například slámy či konopných balíků. Pasivní domy mohou být realizovány i jako montované domy.

Dražší, ale ve svém důsledku levnější

I když jsou náklady na pořízení pasivního domu zhruba o 10 % vyšší než u běžného domu, je důležité připomenout, že ročně je možné na vytápění ušetřit desítky tisíc korun, a tak se investice do pasivního domu stává návratnou a úspěšnou.

Od roku 2020 bude v celé Evropské unii nařízeno, že každý nově postavený dům bude muset být v pasivním standardu.

Energeticky pasivní dům je právem nazýván jako dům budoucnosti. Snižování spotřeby energií je totiž velmi důležité téma, které má dopad na celou společnost i jednotlivce.

Strana 1 z 11