Co je to demoliční výměr a jak dlouho trvá demolice? Aneb vše, co se týká bourání domů

Demoliční práce jsou něco, co přichází ve chvíli, kdy nám dům začíná padat na hlavu nebo kdy zdědíme dům, jenž od pohledu nevypadá obyvatelně. Pokud chcete zde zdemolovat nemovitost, je třeba vědět, co to vlastně demolice je, případně co k ní je potřeba nebo jak dlouho trvá. To jsou však jen příklady otázek, na které by měl mít každý, kdo se chce pustit do bouracích prací, odpověď. 

KT - ekologické domy, s. r. o.

Co je to demolice?

První otázkou, na kterou je třeba znát odpověď, je, co to vlastně je demolice. Demolice je komplexní zbourání objektu, a to buď mechanizací, nebo postupným rozebráním. 

Co je k demolici potřeba?

Demoliční práce však nejsou něco, do čeho se můžete pustit hned poté, co vám tato myšlenka vyplyne na mysli. Je třeba mít důležité dokumenty, bez nichž nelze demolici uskutečnit. Je třeba mít demoliční výměr, což je dokument, který povoluje srovnat stavbu se zemí. Jedná se o jakýsi souhlas legálně odstranit stavbu. 

Dokument má platnost jeden rok ode dne vystavení a v současné době můžete požádat o jeho opětované prodloužení, pakliže však bude řádně odůvodněno. Je to také dokument, který potřebujete pro následný výmaz objektu z katastru nemovitostí. 

Také je zapotřebí zpracovat projekt demolice, kde budou uvedeny všechny postupy bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu.

Jak dlouho demolice trvá?

Mnozí lidé se také zajímají o to, jak dlouho asi bude demolice trvat. Samozřejmě to nelze přesně stanovit, doba demolice se odvíjí individuálně od velikosti objektu a také od následné likvidaci odpadu z místa demolice. Například standardní rodinný dům firma KT – ekologické domy, s. r. o. zbourá během jednoho až dvou týdnů, během které samozřejmě bude odvezena i suť. 

Samozřejmě stejně jako demolice, tak i odvoz suti něco stojí. Ceník si však můžete prohlédnout na webových stránkách společnosti.