Máte hromosvod? Pak nezanedbávejte revizi!

Majitelé nemovitostí mají několik důležitých povinností. Nesmí opomíjet revize plynu, elektřiny, kotle a komína. A pokud je dům opatřen hromosvodem (což ze zákona povinné není), pak i revizi tohoto zařízení. Dojde-li k zásahu bleskem do objektu s nerevidovaným hromosvodem, pojišťovna se od plnění distancuje.

Hromosvod vymyslel v 18. století Prokop Diviš, a ačkoliv zařízení prošlo vývojem, původní princip zůstal zachován. Zároveň musí splňovat určité normy, které mimo jiné udávají i periodicitu revizí a definují, kdo ji může provádět.

Pro revize hromosvodů má oprávnění licencovaný revizní elektrotechnik. Pokud jde o hromosvod nový (tzn. bez předchozí revizní zprávy), musíte mu ukázat zprávu o instalaci.  Dle normy ČSN 331500 (čl. 4.2) je podmínkou provedení nové revize předchozí zpráva.

elektrorevize

Jak revize hromosvodu probíhá?

V rámci elektrorevize si technik prohlédne systém hromosvodu a zaměří se na to, zda je soustava kompletní a nepřerušená. Odzkouší spoje, zkontroluje stav uzemnění a změří zemní odpor. Má-li více než 15 ohm, musí se posílit zemnič na požadovanou hodnotu.

Jak často revize provádět?

Pokud jste si hromosvod zřídili do 1. 2. 2009, musíte revizi provádět jednou za 5 let. Pro objekty z hořlavých materiálů je lhůta zkrácena na 2 roky. „Systém ochrany před bleskem a přepětím“ instalovaný po 1. 2. 2009 musí být vizuálně zkontrolován co 2 roky. Úplná revize hromosvodu pak každé 4 roky a v případě kritických zařízení ochrany se musí technik dostavit každý rok.

revize hromosvodu

A na co byste si měli dát pozor? Na přístup některých techniků, kteří při naměření většího odporu pouze vystaví negativní osvědčení, ale nesdělí vám, kde je chyba a kolik by stála případná oprava. Proto se na daném postupu dopředu domluvte a chtějte, aby byla předběžná cena opravy přičtena k ceně revizní zprávy – ušetříte tím čas i peníze. Jinak byste museli revizního technika po provedení opravy volat znovu a opět mu zaplatit za provedení revize.