Správa nemovitostí v Praze

PPM, a.s. je renomovaná společnost s 25 lety zkušeností v oblasti komplexní správy nemovitostí. Primárně se soustředíme na úzkou spolupráci se Společenstvími vlastníků bytových jednotek (SV), kterým nabízíme široké množství služeb od ekonomické správy budov, přes technické zabezpečení až po odborné zastoupení funkce předsedy. Můžete tak v klidu přenechat starosti se správou vašich bytových či nebytových budov odborníkům a ušetříte čas i nemalé finance.

Správa nemovitostí v Praze

Potýká se vaše společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) s problémy při volbě členů nebo předsedy? Objednáváte různé služby související se správou nemovitostí u mnoha různých dodavatelů? Nechcete hospodařit s vysokými finančními částkami? Zvolte pomoc odborníků z PPM, a.s.

Zajišťujeme profesionální správu nemovitostí v Praze a blízkém okolí. Běžně zařizujeme ekonomickou i technickou správu bytových i nebytových objektů a zastupujeme rovněž náročnou pozici předsedy SVJ. Co je pro využití externího předsedy SVJ udělat? Pro rychlý přechod pod PPM, a.s. stačí pouze upravit stanovy vašeho SVJ tak, abyste umožnili převzít správu námi dosazeným odborníkem, který není vlastníkem některé bytové jednotky v domě. Poté je třeba ustanovit kontrolní komisi a funkci jejího revizora, abyste měli nad vším kontrolu. Na konec stačí svolat shromáždění SVJ, kde všechny změny odsouhlasíte.

Ekonomická správa nemovitostí

V čem spočívá naše ekonomická správa nemovitostí? Tato služba zahrnuje veškeré úkony související s evidencemi, účetnictvím, správou plateb nebo pohledávek i aktivním vyhledáváním investic.

V první řadě zajistíme podrobnou evidenci všech vlastníků jednotek a nájemníků. Zařídíme přesné výpočty záloh a jednotlivých příspěvků do fondu oprav. V případě potřeby také zprostředkujeme mimosoudní vymáhání pohledávek a v nejzazších případech nachystáme podklady pro soudní řízení. V neposlední řadě nabízíme flexibilní pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám, a to až do výše 50 milionů Kč.