Jak ušetřit na topení pomocí zónové regulace

Jak ušetřit na topení pomocí zónové regulace
zdroj: shutterstock.com
zdroj: shutterstock.com

V dnešním světě se klade stále větší důraz na omezení spotřeby energie a tepla díky chytrým technologiím. Neznamená to, že budete topit méně, ale budete topit chytřeji. Můžete tak dosáhnout úspor bez snižování komfortu bydlení. Snížení spotřeby energií na vytápění tak může kombinací řady opatření dosáhnout až desítky procent ročně. Jak na to?

V čem je výhoda vytápění pomocí zónové regulace?

Domácnost, která se snaží snížit spotřebu plynu a elektřiny má jistě již prostorový termostat. Tento systém je založen na tom, že si zvolíte jednu místnost, většinou jde o tu, kde se nacházíte nejčastěji a zde si nastavíte ideální teplotu. V momentě, kdy se teplota v místnosti dostane za stanovenou hranici, termostat sepne a dojde k vytápění celého domu. A zde je právě ten problém, často se totiž stává, že máte jednu místnost s ideální teplotou a jinde je zima, či přetopeno.

Oproti tomu zónová regulace tepla snímá teplotu ze všech místností, a tak je dosaženo tepelné pohody v celém domě. Zóna samozřejmě nemusí představovat každý pokoj zvlášť, můžete si dům rozdělit do jakýchkoliv sektorů, například podle pater a podobně. Ústředním prvkem systému je řídící jednotka, která neustále snímá a vyhodnocuje hodnoty a vysílá povely k jednotlivým termostatům. Tento systém může být navíc zaintegrovaný do ještě většího a automatizovanějšího systému.

O co vlastně jde v systému Synco living ?

Jde o velice moderní systém Siemens Synco living, který je stále oblíbenějším pomocníkem v domácnostech, které chtějí ušetřit na energiích a udělat něco dobrého pro životní prostředí. Podstatou systému je to, že vy jako uživatel budete mít přehled o všem co se ve vašem domě děje. Můžete si zkontrolovat vše, od svých spotřebičů, přes spotřebu energií. Jako uživatel si můžete v domě nastavit naprosto ideální podmínky, za jakých budete vytápět, větrat či klimatizovat jen v době, kdy to bude skutečně třeba. Systém je natolik chytrý, že s ním můžete ovládat všechny spotřebiče, rolety, světla a tak dále. Spotřebiče mohou pocházet od různých výrobců, pouze musí splňovat komunikační protokol KNX. Systém je navíc připraven i do budoucna, protože nové zařízení a přístroje jdou jednoduše zakomponovat do stávající sítě.

Co mi přinese systém Synco living

Pokud máte dům, pak vám systém přinese pohodlí, nebudete se totiž muset starat prakticky o nic, všechno je totiž řízeno automaticky. Součástí systému je displej, na kterém si můžete zjistit venkovní teplotu, tlak, teplotu v místnostech, které spotřebiče máte zapnuté, kterou roletu spuštěnou a tak dále. Přes displej navíc celý systém i ovládáte, stejně tak můžete mít přehled o aktuálním dění ve vaší domácnosti skrze aplikace ve vašem telefonu či tabletu. Můžete si tak doma na dálku nastavit vytápění před příjezdem z dovolené nebo práce.

Rozličné ovládací prvky systému Senco living, zdroj: zonovaregulace.cz
Rozličné ovládací prvky systému Synco living, zdroj: zonovaregulace.cz

Kromě pohodlí vám systém Synco living přináší i úsporu, reaguje totiž velice rychle a přesně na změny teplot. Tím pádem se vám automaticky spouští klimatizace či topení jen pokud je to třeba.

Ucelený sortiment výrobků pro automatizaci vaší domácnosti Synco living přináší na trh německý výrobce Siemens.

Každému z nás se jistě někdy stalo, že přišel do přetopené místnosti a musel okamžitě větrat, tohle je v podstatě naprosto jasné vyhazování peněz z okna. Díky snímačům systému Synco living, se tohle již nikdy nestane, protože je každá místnost posuzovaná individuálně. Dle výrobce můžete s tímto systémem automatizace domácnosti ušetřit až třicet procent nákladů na vytápění.

Díky tomuto systému si navíc můžete jednoduše zkontrolovat, kolik jste který den spotřebovali energie a mít tak přehled o tom, co platíte.

Regulace vytápění uvnitř domu je základ úspor

Regulace vytápění uvnitř domu je základ úspor
zdroj: shutterstock.com

Otázka efektivního a hospodárného vytápění je pro mnohé majitele, především starších budov, poměrně palčivým tématem. Dochází totiž k efektu, který ubírá na komfortu bydlení, ale též financí z rodinného rozpočtu. Ve vyšších patrech je pak mnohem vyšší teplota než v těch spodních. A to je špatně. Řešení se však nabízí. Mohou jím být přepouštěcí ventily či regulátory diferenčního tlaku u centrálního topení.

Náklady na vytápění jsou v rozpočtu především v zimním období ty nejvyšší. Často však naprosto zbytečně, protože teplo uniká, nebo se kumule v hluchých místech, kde ho není potřeba. Částečně lze tyto a další problémy vyřešit umístěním přídavných zařízení do otopné soustavy.

Tip: Používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky, jinak se při manipulaci s topením můžete popálit!

Přepouštěcí ventil

Ventil pomáhá stabilizovat tlak ve vytápěcích soustavách. Montuje se do míst, kde se pojí přívodné a vratné potrubí. Princip fungování tohoto prvku je poměrně jednoduchý. Propouští část vody v systému z přívodného do vratného potrubí, aby nedocházelo k zatěžování termostatických ventilů rozdíly v hodnotách působícího tlaku. Dá se tak dosáhnout toho, že vysoká teplota vody ve vratné části potrubí nebude omezovat a ovlivňovat distribuci tepla po celé soustavě. Přepouštěcí ventily se užívají spíše u menších kotlů. Více se dozvíte na vyregulovanie.sk/Trochu-teorie_k-3_Prepustaci-ventil_t-55

Regulátor diferenčního tlaku

Toto přídavné zařízení patří do vratného potrubí. Funguje na principu omezování průtoku vody. Regulátor dokáže udržet vznikající tlak v určitých mezích, aby nedocházelo k poklesům a dalším výkyvům v odlišných částech otopné soustavy. Od přepouštěcího ventilu se liší tím, že nadbytečný tok neodvádí zpět do vratného potrubí, ale určitým způsobem ho brzdí. Dá se nastavit tak, aby omezoval celkový průtok otopného média – vody. Užitím regulátor se dosáhne snížení tepelných ztrát v celých rozvodech a zároveň se zvýší účinnost topení.

Tato regulace není závislá na médiu, které k topení využíváte. Můžete vytápět plynem, tuhými palivy i elektrickým topením. Více se dozvíte na infracomfort.sk/index.php/sk/elektricke-panely

Strana 1 z 11