Výběr stavební firmy pro rekonstrukci bytu

zdroj: shutterstock.com
zdroj: shutterstock.com

Rekonstrukce bytu je velký zásah, do kterého se bez zkušeností v daném oboru nelze pustit jen tak svépomocí. Často je proto potřeba přizvat odbornou firmu, která se rekonstrukcemi bytů zabývá. Na co si při jejím výběru dát pozor? Porovnejte nabídky více firem nejen z pohledu cenové nabídky, ale také na základě několika dalších důležitých kritérií.

Zjistěte si reference

Díky internetu lze získat mnoho informací o kvalitě rekonstrukce bytu v Praze od jednotlivých firem díky referencím zákazníků. Ještě lepší však je, pokud přímo osobně znáte někoho, kdo již s firmou má dobré zkušenosti. V takovém případě je vhodné domluvit si prohlídku výsledné práce a posoudit, zda kvalita jejího provedení odpovídá vašim představám (nároky vašeho známého mohou být například nižší než vaše osobní).

Komunikace a informace na webu

O mnohém vypoví i způsob a rychlost komunikace s firmou. Pokud požádáte o cenovou nabídku, všimněte si, jak rychle firma zašle odpověď, zda se jedná o odpověď stručnou či naopak, zda pečlivě zodpověděli všechny vaše doplňkové dotazy. O pečlivosti a férovém jednání svědčí i podrobné rozpracování cenové nabídky, která obsahuje rozpis jednotlivých položek a jejich přesnou cenu.

Dostatek přehledně uspořádaných informací na webových stránkách firmy jsou dalším plusem. Zde hledejte fotogalerii již provedených rekonstrukcí, dotazy zákazníků i jejich zkušenosti a přečtěte si i něco o historii dané firmy. Délka jejího působení může napovědět o její úspěšnosti i o množství jejích zkušeností.

Rozsah prováděných prací

Při výběru firmy se zaměřte také na rozsah prací, které firma provádí. Ten by měl být uveden na webu každé firmy, nebo se poptejte telefonicky či mailem. V případě, že plánujete kompletní rekonstrukci celého bytu, je vhodnější zvolit firmu, která zvládne pokrýt všechny práce, které bude v bytě třeba provést.

Tato varianta je výhodnější, než najmout jednu firmu, která se zabývá pouze rekonstrukcemi bytového jádra v Praze a další firmu na ostatní práce. Většinou to pak vyjde dráž a trvá to déle – nedělejte to!

Nezapomeňte na smlouvu

Jednotlivé firmy můžete mezi sebou porovnat i po zaslání návrhu smlouvy o dílo. Ta by neměla obsahovat žádné slovíčkaření a kličky. Smlouva by měla obsahovat přesný rozpis prací, které se budou provádět. Dále by zde měl být uveden časový harmonogram prací, případně alespoň přesný termín zahájení a ukončení prací. Samozřejmostí by mělo být navržené penále při nedodržení termínu.

Součástí smlouvy musí být také konečná cenová nabídka a také napsáno, jakým způsobem budou účtovány případné vícepráce. U rekonstrukcí je běžné, že se přijde na další problémy, které bude nutné vyřešit.

Ve smlouvě si dále všimněte, zda nejste limitováni například výběrem zařizovacích prvků koupelny. Některé společnosti tlačí zákazníky k výběru pouze z jejich katalogu a pokud byste zatoužili zvolit zařizovací prvky jinde, čekala by vás nemilá přirážka.

Cena a délka prací

Rozhodujícím faktorem je samozřejmě i cena, která nemůže překročit naše finanční možnosti. Přesto vždy hleďte na to, abyste zvolili firmu, která vám nabídne ne pouze nejnižší cenu, ale především nejlepší poměr kvality k ceně.

Kvalitu práce můžete částečně rozpoznat i podle navrhované délky prací. Měřítkem pro vás může být například délka rekonstrukce koupelny. Ta běžně trvá 7-10 dní. Pokud firma nabízí rychlejší průběh rekonstrukce bytového jádra, lze očekávat, že rychlost práce bude na úkor kvality provedení.