Individuální zpracování projektu průmyslové stavby

Každá stavba potřebuje plán, aby mohla být dokončena podle představ a s požadovanými náklady. Ocelové, logistické, výrobní, sportovní, prodejní haly nebo kanceláře pojí nutnost větších investic. Zároveň se klade důraz na splnění specifických požadavků.

Průmyslové objekty podle vašich představ

Toužíte po jezdecké hale nebo autosalonu? Budete potřebovat nejen investici v dostatečné výši, ale také projekt, kam zanesete všechna plánovaná specifika. Projekty průmyslových budov doporučujeme realizovat ve spolupráci s firmou s dlouholetými zkušenostmi. Odborníci zajistí dohled nad celým systémem výstavby tak, aby došlo k dodržení rychlosti za využití nízkých pořizovacích nákladů. Koncepce celého prostoru se vždy řídí požadavky zadavatelů. Vyřeší se způsoby odvětrávání, vytápění, umělého a přirozeného osvětlení. Zohlední se rozdělení prostoru, umístění elektrických zařízení a spotřebičů. Nezapomene se ani na návrh vnějšího vzhledu.

Co si připravit, než začnete se stavebními pracemi

Žádáte o územní rozhodnutí, stavební povolení, o dotace na práce týkající se stavby? Potom vám nesmí chybět projektová dokumentace. Jejím obsahem budou půdorysy, průvodní zpráva,  řezy, informace o momentální situaci na stavbě, pohledy i s barevným provedením dlažby, oken a fasád. Rovněž nechybí orientační ceny domů. K doplňkové části patří grafická zpracování, animace, jednoduchá axonometrie, vizualizace a fotka s domem. To vše se samozřejmě týká i projektů administrativních budov.

Obsáhle vypadá výkresová část, kde je potřeba zakreslit půdorysy jednotlivých pater a suterénu. Nesmí chybět základová konstrukce, střecha, řezy nebo napojení na inženýrské sítě včetně osazení do terénu. Důležitost se přikládá zejména rozvodům topení, návrhu kotle a schématu zapojení těles. Technika prostředí staveb zahrnuje také zařízení pro měření, regulaci, vzduchotechniku, ochlazování, kanalizaci, vodu, plyn, elektroinstalace atd.