Kdy povolat geodeta?

Pokud stavíte dům, potřebujete vyměřit pozemek nebo připravit geometrický plán, určitě využijete služby geodetické firmy. Portfolio jejich nabízených služeb bývá opravdu široké. Co všechno můžete od správné geodetické společnosti očekávat a v jakých případech ji budete potřebovat?

Geodetické práce zastřešují veškeré činnosti související s podrobným měřením výškopisným i polohopisným. Patří sem vytyčení domu a hranic pozemku, zaměření pozemku sloužící pro přípravu map, tvorba geometrického plánu a také poradenství v problematice katastru nemovitostí.

CO ZAHRNUJE INŽENÝRING A CO SE SKRÝVÁ POD POJMEM GEOMETRICKÝ PLÁN?

Rozhodně se vyplatí využít službu, která se souhrnně nazývá inženýring. Spadá pod ni veškerá inženýrská činnost týkající se výstavby, jako jsou zajištění stanovisek orgánů státní správy, zajištění vydání stavebního povolení i kolaudace.

Geodetická firma vám také vytvoří geometrický plán, což je neoddělitelná součást listin, podle nichž se zapisuje do katastru nemovitostí. Budete ho potřebovat například v případě, že dojde ke změně hranic pozemku a k jeho rozdělení.

Pro přípravu projektové dokumentace je potřeba přesný zákres inženýrských sítí i polohopisné a výškové zaměření. To vám geodetická firma dodá v digitální podobě v běžně užívaných formátech. Možné je také zhotovení 3D modelu terénu. Profesionálové pomohou se stavbou domu i prověřením pozemku.

GEO-5

Správná geodetická firma vám poskytne veškerou pomoc při řešení vašich problémů se stavbou tak, abyste s tím vy měli co nejméně práce. Jednou z takových firem je Geo-5, která vás navíc provede celým složitým procesem výstavby nového rodinného domu a pomůže vyhledat pozemek přesně podle vašich představ. Právě u pozemků je důležité zhodnotit a prověřit duplicitní vlastnictví nebo nějaká jiná omezení týkající se například životního prostředí.