Nesprávně provedené izolace střech vám způsobí problémy

Izolace stavebních objektů se řadí mezi vyhledávané trendy. Ve snaze ušetřit se však můžete dopustit závažných chyb, které se v budoucnu projeví problémy s promáčením a zatékáním.

izolace střech

Řešení pro špatně provedené izolace

Špatně vyřešená tepelná izolace u střech patří mezi časté problémy. Hlavně u starších budov chybí správné složení jednotlivých vrstev. Neustálé změny počasí způsobují, že se v domě necítíme příjemně. Během zimního období se topí, ale vytvořené teplo zbytečně uniká mimo vnitřní prostory. Letní počasí zase způsobuje shromažďování tepla a v interiéru vás čeká jenom nepříjemné utrpení. Pokud chybí parozábrana bránící prostupování vodních par do jednotlivých vrstev, zkracuje se životnost střechy a šíří se koroze a plísně. Ploché střechy se potýkají s problémem zatékání. Vlhkost zůstává v nosné konstrukci a ve zdivu. Časem se poškodí nosné prvky a začnou se šířit plísně, které negativně ovlivňují lidské zdraví. Dobře provedená izolace střech se postará o snížení nákladů na vytápění a zajistí dobrou vodotěsnost. Plusem je, že půjde o dlouhou životnost, tudíž se vyhnete neustálému vylepšování.

Kdy přistupujeme k rekonstrukci střechy

Střecha má především chránit budovu před poškozením, když prší, sněží, padají kroupy a dějí se jiné vrtochy počasí. Pokud selže ochrana, budete už stále řešit nějaké starosti, abyste žili komfortněji a nepřipadali si jako bezdomovci ubytovaní mezi holými stěnami. K rekonstrukci ploché střechy přistupte v případech, kdy se naruší celistvost pláště a střešní izolace. Dále při špatném kotvení střechy, při korozi a u nevhodně řešených konstrukcí nástaveb. Vylepšování probíhá například pomocí několika druhů hydroizolačních fólií z měkčeného PVC. Vyznačují se odolností chemickou a proti průrazu, UV stabilitou a samozhášivostí. Neprorostou jimi žádné kořínky a vydrží několik desítek let.