Revize hromosvodů

Nedílnou součástí fasády rodinných i bytových domů a vlastně každé stavby je hromosvod, který svádí výboj blesku do země. Vytvořením umělé vodivé cesty chrání toto zařízení budovu před vznikem požáru. Jak je třeba se o hromosvod starat?

Revize hromosvodů Ostrava

Význam hromosvodu

Dokud neexistovaly na domech hromosvody, vždy při bouřce bylo nebezpečí požáru. Nezřídka ohni, vzniklém bleskem, podlehla i větší část města či vesnice. Naštěstí v 18. století Prokop Diviš sestrojil první hromosvod, díky kterému se budovy staly bezpečnějšími. Přesto je prvenství připisováno Američanovi Benjaminu Franklinovi. První hromosvod byl v českém království instalován v roce 1775 na zámku v Měšicích.

Povinnost zřídit ochranu před bleskem

Hromosvod je součástí vnějšího systému ochrany před bleskem a jeho zřízení se řídí souborem českých technických norem. Obvykle se vyrábí ze žárově zinkované oceli, mědi, slitiny hliníku či nerezavějící oceli. Správně provedený hromosvodný systém ochrání dům před zničením. Plnou ochranu domu majitel nemovitosti docílí použitím i vnitřní ochrany před bleskem. Sem patří svodič přepětí na přívodu elektřiny a rozvodu v domácnosti.

Revize hromosvodů

V souvislosti s pořízením hromosvodu vyvstává majiteli nemovitosti několik povinností. Revize hromosvodů je třeba udělat, když je hromosvod nově namontovaný. Jedná se o výchozí revizi, kterou by měla provést odborná firma, jež se zabývá revizemi elektroinstalací. Revizní technik pak provádí také periodickou revizi, jež se řídí českou technickou normou ČSN 33 1500. V situaci, kdy do budovy udeří blesk, je třeba provést tzv. mimořádnou revizi, aby se zkontroloval stav vnější ochrany před bleskem. Revize hromosvodů Ostrava má na svém kontě více než šestiletou praxi v této oblasti. Kromě revizí se věnuje i samotné montáži hromosvodů.