Výkopové a zemní práce: důležitost povolení při práci na stavbě

Zemní práce znamenají těžbu přírodní půdy a její odstranění ze staveniště (popřípadě její pohyb či tvarování). Jak výkopové, tak také zemní práce musí splňovat ale určité požadavky a předpisy. Tyto požadavky je nutné splnit v případě podzemních staveb, vytváření základů nadzemních staveb, v případě terénních úprav a tvarování povrchu, či budování podzemních instalací.

Zemní práceRuční nebo mechanické práce

Výkopové i zemní práce je možné provádět různými způsoby. Nejběžnější metodou jsou mechanické práce (tj. použití strojů). Některý terén ale nepřipouští vstup těžkých strojů, a je zapotřebí použít ručních prací. Je samozřejmé, že ruční práce budou trvat déle a vyžadovat větší množství pracovníků než práce mechanická. 

Povolení

I když na svém pozemku chcete provádět jakékoli výkopy (například jen násypy nebo valy), které i když nezasahují do stavby domu, nelze je vykonávat bez povolení. Také zemní práce jsou součástí žádosti o stavební povolení. Pokud je tato povinnost zanedbána může být v extrémních situacích nařízena dokonce demolice zařízení. Námitky proti nelegální stavbě mohou vznášet i majitelé sousedních pozemků.

Práce na základě projektu

Situační a výškový plán obsahuje vše důležité pro vytyčení budovy – zeměměřič pak vytvoří obrys struktury na stavebním pozemku. Tento postup je vhodný také pro kontrolu, zda jsou práce prováděny v souladu s návrhem. Jakmile povolení vstoupí v platnost (poté, co je stavba vyznačena geodetem), mohou začít práce na základě projektu. Prvky, které by mohly být poškozeny těžkou technikou (např. plynové instalace, vodovodní systémy a jiné podzemní systémy), bývají výrazně vyznačeny.

Půdní podmínky

Hloubkové výkopy musí obsahovat informace o půdních podmínkách. Netýká se jen o geotechnické parametry, ale také o geologické a hydrotechnické. Stavba, kterou není možné oplotit, musí mít zajištěn neustálý dohled.