Svůj domov i peníze můžete ochránit vhodným pojištěním

Rizik, která číhají, aby nám vydrancovaly peněženku nebo rovnou vyluxovaly účet, je dost. Zejména když jde o nemovitosti, tak se málokdy jedná o zanedbatelné částky. Spousty okolností přitom neovlivníme ani při velké obezřetnosti a prevenci. Úder blesku, povodeň, krupobití, vandalismus nebo vloupání a mnoho dalšího. Dobře vybrané pojištění může přitom pomoci ke klidnějšímu spánku.

Proti čemu se lze pojistit?  

Rozsah pojištění nemovitosti se samozřejmě liší pojišťovnu od pojišťovny i produkt od produktu. Kvalitní pojištění by však mělo zahrnovat živelní pohromy, jako jsou požáry, vichřice, sesuvy půdy, pády skal či sněhu, ale i pády stromů, stožárů – ba třeba i letadel.

pojištění nemovitosti

Rozhodně by mělo být zahrnuto poškození bytu nebo domu cizí osobou, a to včetně vandalismu a krádeží. Pojistit se můžete i například proti úniku vody ve vašem bytě, která způsobí majetkové škody třeba sousedům pod vámi.

Dívejte se i na nadstandardní služby

Pojišťovny se dnes předhánějí, aby nabídly klientům něco navíc. Může se jednat o různé asistenční služby, možnost bezplatného získání náhradního ubytování na určitou dobu nebo třeba slev a výhod při pořízení pojištění nemovitosti on-line.

pojištění nemovitosti on-line

Jak je to se spoluúčastí? 

Podstatou spoluúčasti je, že se i majitel pojištění podílí na úhradě škod. Spoluúčast je součástí většiny pojistných produktů a může mít několik podob. Pokud je stanovena fixní částkou např. 2000 Kč, musíte uhradit při pojistném plnění toto minimum a zbytek škod platí pojišťovna. Pokud je škoda nižší, platíte vše sami. Další možností je procentuální spoluúčast, např. 10 %. Ta se vám vyplatí při nižších škodách, protože pojišťovna se na nich bude muset podílet. Při vyšších vás však přijde dráž. Existují také různé kombinace. Je třeba si dobře vybrat variantu, která se vám nejvíce vyplatí.