Úsporná opatření na všech pražských budovách. I hlavní město bojuje s energetickou krizí

Nejen koncoví spotřebitelé čili majitelé rodinných domů instalují na své střechy fotovoltaiky nebo zavádí jiná úsporná opatření, jako je montáž tepelného čerpadla. Nelelkují ani velká města, která se snaží taktéž předcházet vysokým účtům, jež jsou spojeny se současnou energetickou krizí, jež vypukla nejen u nás, ale také jinde ve světě. A hlavní město jde všem příkladem. Podle posledních informací vedení Prahy zvažuje zavedení mnoha úsporných opatření prakticky na všech svých budovách, které nyní vlastní. A do těchto opatření spadá nejen výměna aktuálního osvětlení, ale i výměna zdroje vytápění.

Úspora za energie i snížení produkce emisí oxidu uhličitého

V případě plánovaných opatření hlavního města nemluvíme jenom o něčem, co povede k úspoře za energie (a to se velkou měrou projeví na stavu pražského finančního konta), ale také se tím pádem sníží i produkce oxidu uhličitého. Pražští radní tak vidí v připravovaných změnách hned dva benefity, a tak při schvalování tohoto návrhu bylo prakticky jasno. 

Projekt, který byl schválen a v rámci kterého dojde k výměně zdrojů vytápění, chlazení, ale také v mnoha případech také k zateplení fasády, se vztahuje na bezmála sedm tisíc objektů, které hlavní město vlastní. Z počátku se bude sázet hlavně na výměnu zdroje tepla za účinnější a také úspornější, v jiných se bude v další fázi vyměňovat hlavně ohřev vody. 

Přiklání se i k dalším opatřením

Podle všeho se hlavní město nechystá pouze k těmto krokům, ale také k řadě dalších, které povedou k celkové úspoře. Má dojít k vybudování nového přivaděče vody z Vltavy, díky čemuž by mohly na výbornou a ekonomicky fungovat nová tepelná čerpadla, která se do pražských budov zavedou. 

Došlo také na doporučení řady opatření směřujících k pražským organizacím, kde nyní bude docházet na výměnu hlavně starších a neekonomických spotřebičů.